SENET NEDİR? NASIL DÜZENLENİR? (SENET HAKKINDA HER ŞEY)

senet düzenlemenin püf noktaları

SENET NEDİR? NASIL DÜZENLENİR? (SENET HAKKINDA HER ŞEY)

İnsanlar arası çeşitli borç ilişkilerini bir şekle sokarak hem alacaklıyı hem de borçluyu bir güvence altına almak birçok yöntemle mümkündür. Çoğu içerdiği özellikler bakımından çeşitli benzerlikler ama önemli ayırt edici özelliklerde barındırır. Senet oldukça yaygın ve bilindik bir borç tipi düzenleyici evrak tipidir. Hemen herkes senet dendiğinde kafasında bir şeyler oluşturabilir. Ne yazık ki oldukça büyük önem arz eden bir belge tipi olan senetler hakkında bilinmeyen, öğrenilmesi gereken ve daha dikkatli olunması gereken noktalar vardır. O yüzden sizlere hazırladığımız bu yazıda en baştan başlayarak önce senet nedir? Sorusunu yanıtlayacağız. Ardından senedin özelliklerine bir bakacak olmazsa olmazları nelerdir bunlara değineceğiz. Ve son olarak senetlerle alakalı yaptırımlar, kefalet durumlarına değinerek kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermeye çalışacağız.

Senet Nedir?

Ortada bir senet olabilmesi, oluşturulabilmesi için öncelikle bu senede sebep bir borç ilişkisinin olması gerekir. Akla gelen ilk borç ilişkisi iki kişi arasında alacaklı ve borçlu konumundaki kişiler şeklindeki borç ilişkisidir. Bu bilgide bir hata yoktur fakat tek borç ilişkisi bu şekilde olmamaktadır. İkiden fazla kişi arasında da borç ilişkisi oluşabilir. Alacaklılar birden fazla olabilir yahut borçlular birden fazla olabilir. Hatta hem alacaklılar hem borçluların sayısı birden fazla olabilir. Kişilerin dışında şirketler ve firmalar da borç ilişkilerinde alacaklı veya borçlu konumunda olabilirler. İşte yukarıda sıraladığımız alacaklı ve borçlu ihtimallerinden her birinin kendi aralarında bir borca istinaden hazırlayıp borçlu kısmın imzalayarak onayladığı belgelere senet denir.

Türk hukuk sisteminde senetler “kıymetli evrak” olarak görülmekte Türk Ticaret Kanunu bu durumu 645. Maddesinde de incelemektedir.

Senet Çeşitleri

Senedin birkaç değişik çeşidi bulunmaktadır. Aralarında belli ayırt edici özellikler bulunan bu çeşitlerin her birinin özel kullanım alanı vardır. Bazı çok bilindik ve en çok duyulan senet çeşitleri hakkında en azından ismen bilgi sahibi olmanız için bir kaçını şöyle sıralayalım:

  • Kambiyo senetleri
  • Makbuz ve rehin senedi
  • Tahvil
  • Hisse senedi

Senet Nasıl Doldurulur? Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Senet doldurulurken içerisinde geçmesi şart olan bazı kelimeler, uyulması gereken bazı kurallar ve yapılması zorunlu olan şeyler vardır. Şimdi bunlar hakkında sırasıyla bilgi vererek bir senet nasıl doldurulur eksiksiz öğreneceğiz. Burada sıralayacağımız özellikler senedin hukuki geçerliliği içinde önem teşkil etmektedir.

  • Senet metninde eğer metin Türkçe düzenleniyorsa “bono” kelimesinin geçmesi zorunluluğu vardır. Bono dan daha çok rastlanılan şekil metinde “Emre muharrer senet” yazmasıdır. Yahut farklı bir dilde düzenlenecekse senet o dilde bono kelimesine karşılık gelen kelimenin metinde geçmesi gerekir.
  • Borçlanan kişi bu belge sonucunda belge üzerinde yazılı olan rakamdaki borcunu kayıtsız şartsız ödemeyi vaat ve kabul edeceği için senet bedeli belirlenmiş olmak zorundadır. Hem rakamla hem de yazıyla senet üzerinde bahsi geçen borç belirlenmiş ve belirtilmiş olmalı.
  • Senet üzerinde bu senedin düzenlendiği tarih ve yerin belirtilmesi zorunlu unsurdur. Senedin düzenlendiği yer ve tarihe ilişkin bilgiler de belge üzerinde bulunur.
  • Senede dair ödeme yeri de belge üzerinde belirtilmelidir. Eğer ki bir ödeme yeri metin üzerinde düzenlenmemişse senedin düzenlendiği yer ödeme yeri olarak kabul edilir.
  • Senette ödeme kime yapılacaksa onun isim ve soy isminin bulunması gerekir bu bir şirket gibi tüzel bir kişilik de olabilir. Bu durumlarda da unvanı yazılmalıdır.
  • Senedin ne zaman ödeneceği de kesinlikle senet üzerinde bulunması gereken bilgilerdendir.

Senet Ödenmezse Ne Olur?

Borçlu kişi bir senet üzerine imza atarak senet konusu borcu belirtilen tarihte ödemeyi vaat etmiş olur. Tabi ki işler her zaman böyle ilerlemez ve kişiler zaman zaman borcu ödeyememe durumu ile karşılaşırlar. Burada alacaklı bakımından bir mahrumiyet söz konusu olur ve çeşitli yollara başvurma hakkı doğar. Ama senet ödenmezse ne olur? sorusunda akla gelen ilk soru şu olur: kefil var mı?

Bir senet düzenlenirken zaman zaman bir kefil de belirlenebiliyor. Kefilin görevi ve sorumluluğu ise şu oluyor. Her borçlu bahsedilen zamanda borcunu ifa etmezse yerine getirilmemiş olan borcu kefil olan kişi üstenir ve alacaklıya karşı aynı borçlu gibi sorumlu olur.

Senet düzenlendi ama bir kefil söz konusu değil ise alacaklı icra işlemi başlatma hakkında sahiptir. Eğer ki geciken borcu borçlu taksit taksit ödemeyi teklif ederse, gecikme faizi ve icra masrafları gibi detayları da ödeme yükümlülüğüyle birlikte alacaklı bu teklifi kabul eder.

Tabi senet icraya verme süresi vardır ve alacaklı da bu konuda kendi üstüne düşen dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Yani alacaklı da belli şartlarla kısıtlanmaktadır. Alacaklının alacak hakkının zamanaşımına uğrama süresi 3 yıldır. Senet icraya verme süresi de denebilir buna. Bu ne demektir. d-Daha detaylı bir şekilde incelemek gerekirse. Belirtilen vade tarihi geldi fakat borçlu ödeme işlemini gerçekleştirmedi. Hiçbir işlem yapılmadan vade tarihinden geçen üç yıllık süre içerisinde senet zamanaşımına uğrar ve borç eksik borca dönüşür. Eksik borç takibi yapılamayan borç demektir.

Senedin tahsili , Senet Nasıl Tahsil Edilir 2019?

Senet tahsili konusunda aslında bireysel olarak elinizden pek bir şey gelmeyebilir. Tahsilat konusunda yaşanan sıkıntılarda özellikle bir acil durum söz konusuysa oyalanmadan icra iflas alanında uzmanlaşmış avukatlara uğramanız ve bu konuda danışmanız önerilir. Eğer senet üzerinde belirtilen zaman ve yerde sorunsuzca borçlu borcunu alacaklıya ödemişse burada zaten aksi giden bir durumda olmadığı gibi bir sıkıntı da yoktur. Bunun dışında gelişen durum ve yaşanabilecek ihtimallerde ise yardımcı olacak kişiler muhakkak avukatlardır. Bir senet nasıl tahsil edilir? Sorusunun en doğru ve eksiksiz bilgisine sahip alanında uzmanlaşmış avukatlar ile işinizi çok kısa zamanda halletmiş olursunuz.

Faturasız Senet Tahsilatı

Bazı durumlarda kişiler fatura olmadığı için sendin iptali gibi bir durum olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. Burada borcun ödenmesi borçlunun sorumluluğu fatura kesilmesi alacaklının yükümlülüğüdür. Burada faturanın kesilememiş olması yani bir fatura eksikliği durumu tabi ki hatalı bir durumdur ve üzerine ilgili uygulamalar yapılacaktır ama tek başına fatura olmaması borcun geçersizliği için yeterli bir gerekçe ve itiraz değildir. Burada “faturasız senedin geçerliliği” durumu karşımıza çıkar. Faturasız senet tahsilatı da yapılabilir ve fatura olmaması alacaklıya bir yaptırım getirecek borçtan ayrı bir sorumluluk olacaktır.

Bir senet nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Sorularından da önce Senet nedir? Bu kelime tam olarak neyi karşılar? Sorusundan başlayarak senet hakkındaki her şeyi inceleyerek insanların kafasındaki tüm soru işaretlerini gidermeye çalıştık. Siz de bir senet hazırlarken yahut bir senedin tarafı olmayı düşünürken hazırladığımız metni dikkate alarak hareket edebilirsiniz.  Senet hazırlarken gerek borçlu konumunda olun gerek alacaklı yahut kefil her biri diğerinden farklı sorumluluklarla yükleniyor ve bu ilişkide belli görevleri üsteleniyor. Bu sebeple bir senet üzerinde sahip olacağınız taraf bir yana bırakılarak muhakkak gösterebileceğiniz en iyi özen ve dikkati bu işe yönlendirerek ilerleyiniz.

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here